اعلام نتایج مدارس تیزهوشان در سال 1403

خلاصه خبر
مرحله اعلام نتایج آزمون های ورودی در هر زمینه ی تحصیلی که باشد از مهمترین مراحل برای داوطلبان شرکت کننده به شمار می رود. دانش آموزانی که در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت کرده باشند، می بایست برای مشاهده نتیجه آزمون به سایت رسمی مدارس تیزهوشان مراجعه کنند. مدارس تیزهوشان برای دو دوره اول متوسطه و دوم متوسطه آزمون ورودی برگزار می کنند. متناسب با دوره های تحصیلی، سایت ثبت نام و اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیز متفاوت است. ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و اعلام نتایج مدارس تیزهوشان برای دوره اول متوسطه از طریق سایت hoosh.medu.ir امکان پذیر خواهد بود. ثبت نام آزمون و اعلام نتایج مدارس تیزهوشان برای دوره دوم متوسطه نیز از طریق سایت رسمی azmoon.medu.ir انجام می گیرد. بدین ترتیب در این مقاله، صفر تا صد نحوه دسترسی به اعلام نتایج مدارس تیزهوشان سال 1403 مورد بحث قرار گرفته است. ...
1400/1/12
مشروح خبر

مرکز مشاوره برتر

تخصصی ترین مرکز مشاوره و ثبت نام مدارس تیزهوشان سال 1403جهت
اعلام نتایج مدارس تیزهوشان می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


اعلام نتایج مدارس تیزهوشان سال 1403


مرحله اعلام نتایج آزمون های ورودی در هر زمینه ی تحصیلی که باشد از مهمترین مراحل برای داوطلبان شرکت کننده به شمار می رود. دانش آموزانی که در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت کرده باشند، می بایست برای مشاهده نتیجه آزمون به سایت رسمی مدارس تیزهوشان مراجعه کنند. مدارس تیزهوشان برای دو دوره اول متوسطه و دوم متوسطه آزمون ورودی برگزار می کنند. متناسب با دوره های تحصیلی، سایت ثبت نام و اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیز متفاوت است. ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و اعلام نتایج مدارس تیزهوشان برای دوره اول متوسطه از طریق سایت hoosh.medu.ir امکان پذیر خواهد بود. ثبت نام آزمون و اعلام نتایج مدارس تیزهوشان برای دوره دوم متوسطه نیز از طریق سایت رسمی azmoon.medu.ir انجام می گیرد. بدین ترتیب در این مقاله، صفر تا صد نحوه دسترسی به اعلام نتایج مدارس تیزهوشان سال 1403 مورد بحث قرار گرفته است.


زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سال 1403

همانطور که گفته شد ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان در دو دوره برای دوره های اول متوسطه و دوم متوسطه انجام می گیرد. به همین ترتیب، نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیز در دو دوره بصورت مجزا برای دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه منتشر می شود. انتظار برای آغاز زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان است. دانش آموزان با توجه به پایه تحجصیلی خود می توانند از زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان آگاهی یابند:دوره اول متوسطه: دوره اول متوسطه شامل پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم است. دانش آموزانی که در آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم شرکت کرده بودند، می توانند نتایج آزمون خود را در دهه دوم مردادماه مشاهده کنند. زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایه ششم در سال اخیر در تاریخ 13 مرداد اعلام شد. بدین ترتیب نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم در حوالی همین تاریخ و بعبارتی در نیمه اول مردادماه منتشر خواهد شد. دانش آموزان پایه ششم می توانند از طریق سایت رسمی مرکز استعدادهای درخشان و مدارس تیزهوشان به آدرس اینترنتی hoosh.medu.ir به نتایج آزمون خود دسترسی داشته باشند.


دوره دوم متوسطه: دوره دوم متوسطه پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم را دربر می گیرد. زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوره دوم متوسطه نیز در دهه دوم مردادماه پیش بینی می شود. نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای دانش آموزان پایه نهم در آخرین سالی که گذشت در 19 مردادماه اعلام شده بود. به این ترتیب نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای داوطلبان دوره دوم متوسطه در نیمه دوم مردادماه از طرف مرکز استعدادهای درخشان منتشر خواهد شد. سایت رسمی برای دستیابی به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم در حقیقت همان سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم به نشانی aznoon.medu.ir است.

نکته مهم در رابطه با ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم این است که این آزمون تنها برای دانش آموزانی برگزار می شود که دوره اول متوسطه خود را در سایر مدارس تحصیل کرده اند. بعبارت دیگر دانش آموزانی که دوره اول متوسطه خود را در یکی از مدارس تیزهوشان تحصیل کرده باشند، می توانند بدون آزمون دوره دوم تحصیلی خود را نیز در مدارس تیزهوشان تحصیل کنند. البته تحصیل دانش آموزان بدون آزمون در مدارس تیزهوشان بر اساس شرایطی خاص ممکن خواهد بود.

جهت اعلام نتایج مدارس تیزهوشان می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


نحوه مشاهده نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سال 1403


مشاهده نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه و نتایج آزمون تیزهوشان دوره دوم متوسطه از طریق دو سایت مجزا امکان پذیر است. نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دقیقا از همان سایتی منتشر خواهد شد که دانش آموزان اقدام به ثبت نام کرده بودند. با این تعاریف دو حالت برای مشاهده نتایج خواهیم داشت:


مشاهده نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه سال 1403: داوطلبان برای مشاهده نتایج خود می بایست به سایت hoosh.medu.ir مراجعه کنند.

مشاهده نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوره دوم متوسطه سال 1403: داوطلبان برای مشاهده نتایج خود می بایست به سایت azmoon.medu.ir مراجعه کنند.
با شناخت سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان، دانش آموزان می توانند با طی مراحل زیر به کارنامه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دسترسی پیدا کنند:

مراجعه به سایت hoosh.medu.ir برای متقاضیان پایه ششم به هفتم و مراجعه به سایت azmoon.medu.ir برای متقاضیان پایه نهم به دهم

درج کد ملی دانش آموز و رمز عبور همگام در محل درخواستی و تأیید آن

انتخاب نقش متقاضی و نام سازمان محل تحصیل در بخش مربوطه

ورود به صفحه اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون


طبیعی است که مشاهده اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای افردی ممکن خواهد بود که در زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان، در سر جلسه آزمون حضور داشتند. دانش آموزان ثبت نام کننده در آزمون مدارس تیزهوشان با در دست داشتن کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان دوره دوم و سوم متوسطه می بایست در زمان مشخص در آزمون مدارس تیزهوشان شرکت کنند.
یکی از مهمترین بحث هایی که لازم است داوطلبان مشتاق به ادامه تحصیل در مدارس تیزهوشان به آن توجه داشته باشند، بحث شهریه مدارس تیزهوشان است. والدینی که فرزندانشان در مدارس تیزهوشان پذیرفته می شوند، می بایست در هنگام نهایی کردن ثبت نام روش های پرداخت شهریه را مشخص کنند.

جهت اعلام نتایج مدارس تیزهوشان می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


تحلیل کارنامه آزمون مدارس تیزهوشان سال 1403


پس از اینکه داوطلبان موفق به مشاهده کارنامه خود شوند، می توانند از وضعیت قبولی خود آگاه شوند. وضعیت قبولی دانش آموزان می تواند تنها سه حالت داشته باشد:


پذیرفته شده: دانش آموزانی که نمره قبولی را کسب کرده باشند، وضعیت قبولی آنان با عبارت «پذیرفته شده» در ستون وضعیت قبولی مشخص می شود. دانش آموزان پذیرفته شده می بایست در مهلت مقرر برای تکمیل ثبت نام خود، بصورت حضوری به محل مدرسه پذیرفته شده مراجعه کنند. نام مدرسه پذیرفته شده نیز در کارنامه آزمون مدارس تیزهوشان در بخش «محل پذیرش» درج می شود.

عدم پذیرش: دانش آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان نشوند، وضعیت قبولی آنان با عبارت «عدم پذیرش» در کارنامه آزمون مدارس تیزهوشان درج می شود. این دانش آموزان بهتر است به موقع برای ثبت نام در سایر مدارس اقدام کنند.

عدم انتخاب: ممکن است گزینه ای دیگر تحت عنوان «عدم انتخاب» در بخش وضعیت پذیرش مشاهده شود. گزینه عدم انتخاب بسیار محدود اتفاق می افتد و تنها زمانی می توان شاهد آن بود که دانش آموزان در اولویت های انتخاب محل تحصیل خود، مدارس تیزهوشان را انتخاب نکرده باشند.

لازم به ذکر است که برای داوطلبانی که موفق به أخذ پذیرش نشده باشند، کارنامه ای دوم در حدود یک هفته پس از اعلام نتایج منتشر خواهد شد که جزئیات آزمون از جمله رتبه و تراز داوطلب در آن درج شده است. دانش آموزانی که در آزمون مدارس تیزهوشان پذیرفته نشده باشند، می توانند نسبت به نتایج آزمون خود اعتراض کنند. البته این فرصت تنها برای افرادی در نظر گرفته شده است که نسبت به نتایج منتشر شده شک داشته باشند.
دانش آموزان همچنین باید پاسخ های درست و نادرست در کارنامه و پاسخنامه را مقایسه کنند و درصورت مشکوک بودن اعتراض خود را بصورت اینترنتی ثبت کنند. برخی از عوامل دیگر همچون عدم تطابق اولویت های ثبت شده در کارنامه و عدم توجه به برخی از قوانین پذیرش نیز می تواند علت اعتراض دانش آموزان تلقی شوند. قابل ذکر است که داوطلبان باید دو تا سه روز بعد از انتشار نتایج مدارست یزهوشان نسبت به اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اقدام کنند.
فرصتی ویژه نیز برای برخی از دانش آموزان که موفق به پذیرش نشده اند در نظر گرفته شده است. دانش آموزانی که بسیار مایل به ورود به مدارس تیزهوشان هستند، می توانند شانس خود را بار دیگر از طریق ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون تیزهوشان بسنجند. دانش آموزانی هم که قصد تغییر مدرسه تیزهوشان خود را داشته باشند، می بایست با شرایط و نحوه نقل و انتقالات مدارس تیزهوشان آشنا شده و سپس نسبت به آن اقدام کنند.
علاوه بر توضیحاتی که ذکر شد، لازم به ذکر است که برای راهنمایی بیشتر و بهتر دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدارس تیزهوشان، دفترچه ای در اختیار آنان قرار داده می شود. دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوره دوم متوسطه به صورت مجزا برای راهنمایی داوطلبان در سایت رسمی مربوط به هر دوره منتشر می شود.

جهت اعلام نتایج مدارس تیزهوشان می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


سؤالات متداول

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان از چه طریقی انجام می شود؟
نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای داوطلبان دوره اول متوسطه از طریق سایت hoosh.medu.ir و برای داوطلبان دوره دوم متوسطه از طریق سایت azmoon.medu.ir منتشر می شود.

نتایج آزمون مدارس تیزهوشان در چه زمانی منتشر می شود؟
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برای دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه در دو زمان مجزا انجام می گیرد. زمان اعلام نتایج مدارس تیزهوشان برای دوره اول متوسطه اواخر نیمه اول مرداد ماه و برای دوره دوم متوسطه در اوایل نیمه دوم مردادماه خواهد بود.

آیا داوطلبانی که پذیرش آنان رد شده باشد، مجاز به ثبت اعتراض در زمینه نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هستند؟
دانش آموزان رد شده درصورتیکه نسبت به نتایج اعلام شده شک داشته باشند، می توانند بصورت اینترنتی و در سایت رسمی مربوطه اعتراض خود را ثبت کنند. سازمان استعدادهای درخشان، اعتراضان داوطلبان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.


اطلاعیه های مرتبط

نظرات کاربران

لطفاً جهت ثبت نظر، ابتدا واردسایت شوید

5/5 0 0 0
تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و مربوط به moshaverehbartar می‌باشد. 1396©