شرایط ثبت نام مدارس شاهد 1403

خلاصه خبر
ثبت نام مدارس شاهد در سه دوره تحصیلی و برای پایه های اول ابتدایی، هفتم و دهم به صورت اینترنتی انجام می گیرد. ورود به مدارس شاهد برای هر داوطلب و با هر شرایطی امکان پذیر نیست. تنها داوطلبانی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مشخصی باشند، مجاز به ورود به مدارس شاهد خواهند بود. در فرایند پذیرش دانش آموز در مدارس شاهد، تمام شرایط متقاضیان پس از ثبت نام مدارس شاهد به صورت اینترنتی، توسط ستاد جامع امور شاهد و ایثارگران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله داوطلبانی که واجد شرایط لازم باشند، ثبت نام آنان تأیید شده و شرایط ورود به مدارس شاهد برای آنان فراهم خواهد شد. به طور کلی ورود به مدارس شاهد برای دو دسته از داوطلبان شاهد و غیرشاهد امکان پذیر خواهد بود. داوطلبان شاهد شامل فرزندان شاهد و ایثارگران و داوطلبان غیرشاهد، شامل سایر داوطلبانی است که امتیازات لازم برای تحصیل در مدارس شاهد را دارند. در این مقاله تمام جزئیات لازم، در رابطه با شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ...
1401/3/24
مشروح خبر

مرکز مشاوره برتر

تخصصی ترین مرکز ثبت نام مدارس شاهد سال 1403


جهت اطلاع از نحوه
ثبت نام و شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403


ثبت نام مدارس شاهد در سه دوره تحصیلی و برای پایه های اول ابتدایی، هفتم و دهم به صورت اینترنتی انجام می گیرد. ورود به مدارس شاهد برای هر داوطلب و با هر شرایطی امکان پذیر نیست. تنها داوطلبانی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مشخصی باشند، مجاز به ورود به مدارس شاهد خواهند بود. در فرایند پذیرش دانش آموز در مدارس شاهد، تمام شرایط متقاضیان پس از ثبت نام مدارس شاهد به صورت اینترنتی، توسط ستاد جامع امور شاهد و ایثارگران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله داوطلبانی که واجد شرایط لازم باشند، ثبت نام آنان تأیید شده و شرایط ورود به مدارس شاهد برای آنان فراهم خواهد شد. به طور کلی ورود به مدارس شاهد برای دو دسته از داوطلبان شاهد و غیرشاهد امکان پذیر خواهد بود. داوطلبان شاهد شامل فرزندان شاهد و ایثارگران و داوطلبان غیرشاهد، شامل سایر داوطلبانی است که امتیازات لازم برای تحصیل در مدارس شاهد را دارند. در این مقاله تمام جزئیات لازم، در رابطه با شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد 1403

ثبت نام در مدارس شاهد بر اساس دو دسته از شرایط عمومی و اختصاصی انجام می گیرد. شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد برای تمام دوره های تحصیلی ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه مشترک است. توجه به شرایط عمومی برای متقاضیان ثبت نام مدارس شاهد بسیار ضروری است. چنانچه متقاضیان این شرایط را نداشته باشند و بر اساس مقررات عمل نکنند، ثبت نام نهایی آنان دچار مشکل خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرایط عمومی چه برای داوطلبانی که فرزندان شاهد و ایثارگران هستند و چه برای سایر داوطلبان غیرشاهد، کاملا یکسان است. برخی از مهمترین شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد شامل موارد زیر است:


رعایت کامل شئونات اسلامی و حجاب و پوشش مناسب برای تمام داوطلبان ضروری است. دارا بودن حجاب برتر در میان داوطلبان خانم نیز الزامی است.
متقاضیان ثبت نام می بایست دارای صلاحیت اخلاقی و رفتاری را داشته باشند.
داوطلبان موظف به رعایت مقررات و آیین نامه های انضباطی، تربیتی و آموزشی هستند.
داوطلبان و خانواده داوطلبان می بایست نسبت به شئونات و ارزش های اسلامی و دینی پایبند باشند.
محل سکونت داوطلبان می بایست، به محل مدرسه شاهد مورد نظر نزدیک باشد.

بررسی و تحلیل داوطلبان از نظر شرایط عمومی، بر عهده ستاد ثبت نام مدارس شاهد خواهد بود. علاوه بر این لازم است در هنگام سنجش داوطلبان از نظر شرایط عمومی، اولیای وی نیز در مدرسه حضور داشته باشند. امکان ثبت نام موقت فرزندان شهدا و همکاران فرهنگی در محدوده های کاری اولیا، بر پایه مجوز های لازم امکان پذیر خواهد بود.


جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


شرایط اختصاصی ثبت نام مدارس شاهد 1403

علاوه بر شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد، شرایط اختصاصی ثبت نام مدارس شاهد نیز دارای اهمیت بالایی است. ثبت نام مدارس شاهد در پایه های مختلف تحصیلی دارای شرایط اختصاصی متفاوتی هستند. سنجش و پذیرش ثبت نام کنندگان مدارس شاهد، بر پایه شرایط اختصاصی انجام خواهد گرفت. شرایط اختصاصی ثبت نام مدارس شاهد به شرح زیر است:


دوره ابتدای (پایه اول ابتدایی): متقاضیان دوره ابتدایی می بایست دارای شرایط عمومی بوده و امتیازات لازم برای ثبت نام را بر طبق جدول امتیازبندی دارا باشند.

دوره اول متوسطه (پایه هفتم): متقاضیان دوره اول متوسطه در دو صورت مجاز به ثبت نام مدارس شاهد خواهند بود. اول اینکه امتیاز "خیلی خوب" را در تمامی دروس پایه ششم ابتدایی کسب کرده باشند و دوم اینکه حداکثر در یک درست امتیاز "خوب" و در مابقی دروس امتیاز "خیلی خوب" برای پایه ششم ابتدایی کسب کرده باشند.

دوره دوم متوسطه (پایه دهم): متقاضیان دوره دوم متوسطه مدارس تیزهوشان، نیاز به حداقل معدل کل 17 در پایه نهم تحصیلی دارند. علاوه بر معدل کل، لازم است داوطلبان در تمام دورس پایه نهم تحصیلی حداقل نمره 15 را کسب کنند.

لازم به ذکر است که تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر در مدارس شاهد رایگان و تحصیل برای سایر داوطلبان با پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود.


جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


امتیازبندی های ثبت نام مدارس شاهد 1403


از آنجایی که ثبت نام مدارس شاهد برای تمام فرزندان شهدا و ایثارگران و سایر داوطلبان انجام می گیرد، طبیعی است که مقرراتی خاص برای پذیرش وجود داشته باشد. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی موجود بعنوان مبنای پذیرش، شرایط دیگری نیز برای سنجش و پذیرش داوطلبان وجود دارد. این شرایط یا استفاده از امتیازبندی و در جهت رعایت اولویت پذیرش دانش آموزان به کار گرفته می شود.
به طور کلی دو جدول امتیازبندی بعنوان شرایط ورود به مدارس شاهد وجود دارد. یکی از این جداول، بعنوان جدول امتیاز بندی فرزندان شاهد و ایثارگر و دیگری بعنوان جدول امتیازبندی داوطلبان غیر شاهد طراحی شده اند. در ادامه جداول امتیازات بر اساس اولویت مدارس شاهد ارائه شده اند.


جدول امتیازبندی برای داوطلبان شاهد
ردیف وضعیت دانش آموز امتیاز مدارك لازم
1 دانش آموز جانباز
یا فرزند جانباز 25 تا 49 درصد
3000 ثبت كد ایثارگری در سامانه سجا توسط متقاضی
2 فرزند جانباز تا 25 درصد 2000 ثبت كد ايثارگری در سامانه سجا توسط متقاضی
3 خواهر و برادر شهيد و جانباز 70 % و بالاتر هر مورد 500 امتياز معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر از بنياد شهيد
و امور ايثارگران
4 نوه شهيد و نوه جانباز 70 % و بالاتر هرمورد 700 امتياز، حداكثر 1400 امتياز معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر از بنياد شهيد
و امور ايثارگران
5 نوه شهيد اتباع مراجعه به مدرسه جهت ثبت نام
700 امتياز
معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران
6 فرزند جهادگر و رزمنده بسيجی خدمت بسيجييان در جبهه در 8 سال دفاع مقدس (شهريور 59 تا
شهريور 67)، حداكثر 96 ماه
هر ماه 40 امتياز
گواهی معتبر از نيروی مقاومت بسيج يا جهاد سازندگی
7 فرزند رزمنده جبهه مقاومت هر ماه 40 امتياز گواهی معتبر از حوزه ايثارگران سپاه
8 فرزند رزمنده نظامی يا وظيفه الف) حضور تو جبهه و مناطق جنگی تو 8 سال دفاع مقدس
(شهريور 59 تا شهريور 67، حداكثر 96 ماه) هرماه 20 امتياز
ب) حضور تو مناطق امنيتی از تاريخ 67/7/1 به بعد حداكثر 90
ماه (به ازای هر ماه 2 امتياز)
ج) حضور تو مناطق عملياتی از تاريخ 67/7/1 به بعد حداكثر
60 ماه به ازای هر ماه 1/5 امتياز
د) حضور تو مناطق امنيتی شمال غرب ايران (از تاريخ
58/1/1 لغايت 59/6/31) به مدت 18 ماه (هر ماه 15 امتياز)
گواهی معتبر از مراجع
9 نوه آزاده، نوه جانباز 50 تا 69 درصد
نوه آزاده با جانبازی تا 69 درصد
هر مورد 100 امتياز
هر مورد 150 امتياز
معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر از بنياد شهيد وامور ايثارگران
10 نوه جانباز تا 49 درصد (2مورد)
سلاله (نتيجه) شهيد (2مورد)
هر مورد 50 امتياز
هر مورد 50 امتياز
معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر
11 فرزند همسر (شهيد، جانباز 50 % به بالا و آزاده) 50 امتياز معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر
12 نوه رزمنده
فرزند گروه جهادی شميم شاهد
هرماه 3 امتياز حداكثر 50 امتياز
هر ماه 3 امتياز حداكثر 100 ماه
معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبر
13 خواهرزاده يا برادرزاده شهيد و
جانباز 70 % به بالا
هر مورد 100 امتياز
هر مورد 100 امتياز
معرفی نامه يا كارت شناسايی معتبرجدول امتیازبندی برای داوطلبان غیرشاهد
ردیف وضعیت دانش آموز امتیاز مدارك لازم
1 حافظ قرآن کریم هر جز 15 امتیاز ارائه گواهی معتبر از واحد مرتبط اداره کل آموزش و پرورش استان یا سازمان اوقاف و امور خیریه با تایید ستاد شاهد استان
2 حائز رتبه اول تا سوم در مسابقه سالانه حفظ ، مفاهیم
، قرائت
قرآن و نهج البلاغه آموزش و پرورش در سطح منطقه
، استان
، کشوری و بین المللی
مسابقات در سطح منطقه 5 امتیاز
مسابقات در سطح استان 30 امتیاز
مسابقات در سطح کشور 50 امتیاز
مسابقات در سطح بین الملل 60 امتیاز
تذکر: حداکثر امتیاز در این بخش 150 امتیاز می باشد
حداکثر 2 گواهی از منطقه پذیرفته شود .
گواهی معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه ،
استان ، حوزه ستادی با تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه
3 حائز رتبه اول تا سوم در
مسابقات فرهنگی، هنری ، ورزشی و علمی دانش آموزان
منطقه، استان، کشور و بین المللی
مسابقات در سطح منطقه 5 امتیاز
مسابقات در سطح استان 5 امتیاز
مسابقات در سطح کشور 5 امتیاز
مسابقات در سطح بین الملل 5 امتیاز
تذکر : حداکثر امتیاز در این بخش 150 امتیاز می باشد .
حداکثر 3 گواهی از منطقه پذیرفته شود
گواهی صادره از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه،
استان ، حوزه ستادی
مسابقات علمی شامل المپیاد های علمی و جشنواره خوارزمی
4 فرزند کارمند رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و بیاد
شهید شاغل در طرح شاهد
دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدرسه شاهد محل تدریس والدین
اشتغال فعلی (سال جاری) در طرح شاهد 97-98:
عوامل آموزشی به ازای هر 6 ساعت در هفته 20 امتیاز
عوامل اداری به ازاری هر 6 ساعت در هفته 15 امتیاز
سابقه سنوات گذشته خدمت (آموزشی) تا پایان 97 - 98، به
نسبت 24
ساعت در طرح شاهد در سال 8 امتیاز، سابقه سنوات گذشته (اداری) در
طرح شاهد هر سال 10 امتیاز
حداکثر امتیازی این بند برای زوج کارمند و فرهنگی
(شاغل در طرح شاهد) 300 امتیاز است .
به ازای هر 6 ساعت 25 امتیاز ، با حداقل 12 ساعت
ایلاغ سال تحصیل 98 - 99 (حداکثر 100 امتیاز)
آخرین حکم استخدامی یا ابلاغی رسمی مبنی بر اشتغال موظف در
طرح شاهد در سال تحصیلی جاری
گواهی سابق خدمت در طرح شاهد از مراجع ذیربط
با تأیید ستاد اجرایی شاهد منطقه
5 فرزند کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگران اشتغال فعلی در مدارس ایثارگران (97 - 98):
1. عوامل آموزشی به ازای هر 6 ساعت موظف در هفته 8 امتیاز
2. عوامل اداری به ازای هر 8 ساعت موظف در هفته 8 امتیاز
سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ایثارگران هر سال 4 امتیاز
آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی اشتغال موظف در مدرسه ایثارگران در سال تحصیلی جاری (97 - 98)
6 فرزندان فرهنگیان شاغل به تدریس در مدارس مناطق امنیتی درگیر و غیر درگیر 100 امتیاز به تشخیص ستاد شاهد منطقه
7 فرزند کارمند رسمی آموزش پرورش و بنیاد شهید
شاغل یا بازنشسته
مامور یا انتقالی به ادارات دیگر
هر سال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی: 5 امتیاز
حداکثر امتیاز سابقه خدمت زوج کارمند: 300 امتیاز
گواهی معتبر از حوزه ايثارگران سپاه
8 فرزند یا نوه خیر مدرسه ساز حداکثر 120 امتیاز (با الویت احداث مدرسه شاهد)
به تشخیص ستاد شاهد استان
گواهی صادره در سال جاری از اداره کل نوسازی مدارس استان و تایید کتبی ستاد اجرایی شاهد استان
9 امتیاز علمی دانش آموز الف) دانش آموزان میان پایه ابتدایی مطابق بند 5
ب) دانش آموزان پایه هفتم مطابق بند 5
ج) معدل دانش آموزان ورودی پایه دهم و میان پایه دوره اول و دوم متوسطه
کارنامه تحصیلی دانش آموز


بدین ترتیب، آن دسته از داوطلبانی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام مدارس شاهد هستند و در جدول امتیازبندی دارای اولویت بالایی هستند، شانس پذیرفته شدن بالایی خواهند داشت. البته ارائه مدارک به مدارس شاهد، علاوه بر بارگذاری آن به هنگام پیش ثبت نام مدارس تیزهوشان ضروری است. ثبت نام زمانی تأیید خواهد شد که تمام مدارک بصورت حضوری ارائه شده باشد.


جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال 1402 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071290 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد.


سؤالات متداول

ثبت نام مدارس شاهد دارای چه نوع شرایطی هستند؟
ثبت نام مدارس شاهد دارای چند نوع از شرایط مختلف هستند. داوطلبانی در مدارس شاهد پذیرفته خواهند شد که، اولا شرایط عمومی و اختصاصی لازم را داشته باشند و ثانیا با توجه به جدول امتیازبندی، دارای اولویت بالایی باشند. شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد، برای تمام دوره های تحصیلی یکسان و مشترک است. اما شرایط اختصاصی هر کدام از دوره های تحصیلی، متفاوت و بر مبنای معدل سالهای پیشین داوطلبان است.

آیا علاوه بر فرزندان شاهد و ایثارگران، سایر متقاضیان مجاز به ثبت نام در مدارس شاهد خواهند بود؟
علاوه بر فرزندان شاهد و ایثارگران، داوطلبان دیگری که شرایط عمومی و اختصاصی لازم را داشته باشند، می توانند در ثبت نام مدارس شاهد شرکت داشته باشند. این داوطلبان بر مبنای جدول امتیازبندی داوطلبان غیرشاهد، مورد سنجش و پذیرش قرار می گیرند.

شرایط اختصاصی برای ثبت نام مدارس تیزهوشان دوره دوم متوسطه چیست؟
متقاضیان دوره دوم متوسطه درصورتی می توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند که دارای حداقل معدل کل 17 در پایه نهم تحصیلی باشند. همچنین لازم است نمرات تمامی دروس این داوطلبان برای پایه نهم تحصیلی، کمتر از 15 نباشد.

اطلاعیه های مرتبط

نظرات کاربران

لطفاً جهت ثبت نظر، ابتدا واردسایت شوید

5/5 0 0 0
تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و مربوط به moshaverehbartar می‌باشد. 1396©